Град Лом

Град Лом възниква като римски кастел (крепост с военни части) на р. Дунав, който по-късно прераства в селище с наименование Алмус. За културното и историческото наследство на град Лом свидетелстват паметници, статуи, римски монети и др. В историческия музей в Лом са изложени два римски саркофага. В местността ”Калето” (село Сталийска махала) е съществувало римско селище. При село Долни Цибър е запазен каменен мост, съединяващ селището и пристанището на р. Дунав.

В Лом са запазените около 50 красиви сгради от началото на ХХ век в стил “Сецесион” (Русе), които оформят характерен ансамбъл по главната улица на град Лом с неповторима индивидуалност и уникални мозайки. Църквата “Успение Богородично” в града е паметник на културата, както и ансамбъла от сгради в централната част.