Второ Туристическо Изложение

На 1 юни 2015 г. във връзка с реализирания проект № 2(4i)-3.1-4, MIS ETC 555, „Разработване на ефективни модели за културен туризъм в региони Монтана, Видин и Долж”, в Младежкия дом в град Монтана бе проведено второто Туристическо Изложение.

Проектът бе финансиран от Програма за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013 чрез Европейския фонд за регионално развитие. Дейностите по проекта бяха реализирани в периода април 2013 – септември 2014 г. с Водеща организация „Агенция за регионално развитие и Бизнес център 2000”, Монтана, в партньорство с Румънската Асоциация за електроника и софтуер в град Крайова, Румъния и „Агенция за регионално развитие и Бизнес център – Видин“.

В Изложението участваха представители на партньорските организации, туроператори и туристически агенти, фирми от туристическия сектор, музеи и публична власт от трансграничния регион Монтана-Видин-Долж.

Жителите и гостите на град Монтана и региона проявиха интерес към възможностите за културен туризъм в трансграничния регион и предоставените информационни и рекламни материали, разработени по проекта.