Исторически музей в Монтана

Исторически музей Монтана е създаден през 1953 г. За близо пет десетилетия се извършва значителна по обем събирателна, научноизследователска и популяризаторска работа. От 1968 до 1994 г. се провеждат системни археологически разкопки. Проучванията не само обогатяват с нови данни представата за развитието на селището през римската епоха, но свидетелстват за поселищен живот в района на днешния град от каменно- медната епоха до края на Второто българско царство през XIV век. Днес музеят притежава богата колекция от движими паметници на културата. Обособени са следните отдели: “Археология”, “Етнография”, “История на България XV-XIX век”, “Нова история”, “Най-нова история”, “Фондове”, “Връзки с обществеността и реклама”, “Недвижими паметници на културата”. В Експозиционната зала на музея е представено културно-историческото развитие на Монтана и региона в периода V-ІV хил. пр. Хр.-ХХ в. сл. Хр.- материалните свидетелства за живота на първите човешки общности, тракийската култура през бронзовата и желязната епохи; колекция съдове от керамика и метал, малка бронзова пластика и мраморна култова скулптура от Античната Монтана; произведение на средновековното българско ювелирно изкуство е сребърното съкровище от ХІІІ-XІV в.

 

Контакти:

Монтана 3400, yл. "Граф Игнатиев" №3

Тел: +359 (0) 96 30 54 89

Web site: www.montana-museum.weebly.com

E-mail: admin@museum-montana.tk

Работно време: 08:00 – 12:00; 13:00 – 17:00 от понеделник до събота