Фосилно находище Буковъц

Фосилно находище Буковъц се намира в област Буковъц и обхваща площ от 4 хектара. Това е важно фосилно находище с богата фосилна фауна от черупки на мекотели, откритo през 1949 г. Находището датира от епохата на палеолита. Зоната е защитена от закона, заради проучванията и публикуваните изследвания за фосилната фауна.