Михайловата къща, Монтана

Музейният обект Михайлова къща, открит през 1955 г. като къща- музей “Христо Михайлов”, е най-старият запазен паметник в архитектурно - строително отношение на територията на гр. Монтана. Намира се в непосредствена близост до православния храм “Св.св. Кирил и Методий” и археологическата експозиция Лапидариум. Михайловата къща е единствената реставрирана и консервирана късновъзрожденска къща в град Монтана. От края на XIX до средата на XX век в нея живее семейството на отец Михаил Вариклечков, свещеник в местния храм. В момента в нея може да посетите етнографската изложба "В света на баба и дядо", включваща над 350 предмети от традиционния селски и градски бит от края на XVIII до началото на XX век. Интерес предизвикват представените образци на Чипровската златарска и килимарска школа, на Берковската керамика, на тъканите и облеклото, съхранили усета на българката към красивото. Показани са промените в облеклото, мебелите и цялостното обзавеждане в домовете на заможните градски семейства в края на XIX и началото на XX век под влиянието на модните тенденции на Западна Европа.

 

Контакти:

Адрес: Монтана 3400, п. к. 280, ул. "Черковна"

Тел: +359 (0) 96 305 589 - уредници

Web site: www.montana-museum.weebly.com

Работно време: 08:00 – 12:00; 13:00 - 17:00