Kъщите в Лом – паметници на архитектурата

Kъщите в Лом – паметници на архитектурата

Това са 57 сгради, обявени за архитектурни паметници на културата в Община Лом. Сградите са построени в периода от 1880 до 1940 г. Проектите са на австрийски, белгийски, немски и унгарски архитекти в стил “късен сецесион” и “псевдобарок”. Тези къщи били собственост на големи търговски фамилии, притежаващи магазини, магазии и търговски складове. Те имали собствени кантори във Виена, Букурещ, Галац, Браила, Петербург, Одеса и Манчестър. Това са известните фамилии - Миланези, Стайкови, Андрееви, Ценко Тодорови, Цонзарови, Табакови, Поптодорови, Кусидис, Бечеви и др. Построявайки тези красиви и стилни къщи, те изписват мебели от Виена, красиви вещи от Пеща и Галац. Налагат изискан стил както в екстериора, така и в интериора на домовете си. В тях са расли и възпитавани множество известни личности в областта на науката, музиката и литературата, които и днес живеят и работят в Англия, Франция, Германия, Швейцария, Италия.