Часовниковата кула, Берковица

Часовниковата кула е най-отличителният архитектурен паметник в центъра на града - егов символ и eмблема. Кулата е строена през 1762-1764 г. и е висока 21,42 м. Имената на айсторите не са известни. Квадратното тяло, високо 11,80 м., е иззидано от камък с оросанова спойка. Има 9 хоризонтални дървени пояса, а за осветяване на вътрешността са ставени по 4 тесни вертикални процепи – мазгали. Тясна дървена стълба извежда до смоъгълната втора част на кулата, направена от дървена конструкция и обшита с шинди. Вътре са монтирани часовниковият механизъм и камбаната. Кулата е увенчана с островърха шапка, покрита с ламарина. Най-отгоре е поставена (от властите) металическа емблема - полумесец и знаме. Върху нея на 4 декември 1877 г. руски войник привързва бронзов кръст, израз на победата над Турция.

Чешма "Малинарка"е построена през 1967г. от розов берковски мрамор, в чест на девойките малинарки, които Иван Вазов е възпял в стихотворението „Малини”.