Художествена галерия „Никола Петров”, Видин

Намира се в началото на крайдунавския парк, в непосредствена близост до общинския драматичен театър. Сградата е построена през 1892 г. върху основите на стара капия. Автор на проекта е арх. Тодор Върхота. Сградата е строена за военен клуб. След съответни преустройства през 1963 г. в нея е открита художествена галерия. Тя носи името на един от големите български художници, роден във Видин. В нея се съхраняват около 1500 творби от цял свят.

Най-многочислен е отдел “Живопис” – той наброява около 936 платна. Между тях са оригиналните творби на Иван Мърквичка, Никола Петров, Владимир Димитров-Майстора (13 платна), Борис Ненов, Сирак Скитник, Златю Бояджиев, Ненко Балкански и др. В отдел “Графика” на ХГ “Никола Петров” се съхраняват 40 оригинални отпечатъка от световноизвестни майстори, като Рембранд, Дюрер, Миле, Дьолакроа, Доре, Гоя, Гаварни и др., а също и творби на българските майстори на резеца - Веселин Стайков, Васил Захариев, Юли Минчев, Златка Дъбова, Галилей Симеонов, Румен Скорчев и др. В отдел “Скулптура” се съхраняват скулптури на Иван Фунев, Димитър Остоич, Анастасия Гюкова, Александър Апостолов, Продан Проданов и др.