Храм "Св. св. Кирил и Методий", Монтана

Паметник на културата от местно значение. Иконите в него са направени от Христо Янчев, а иконостасът е създаден с растителни, геометрични и зооморфни орнаменти.