Лапидариум – археологическа експозиция, Монтана

Лапидариум – археологическа експозиция е място, където са подредени камъни с археологическо значение — статуи, каменни плочи с епиграфи, архитектурни детайли като колони, фризове и акротерии. Археологическата експозиция Лапидариум, която се намира в красивия парк на Попската градина, в близост до църквата "Св. св. Кирил и Методий" и само на няколко минути разстояние от Михайловата къща. Археологическата експозиция включва петдесет и шест паметници, открити в града и региона. Могат да се видят почти незабележими надписи върху паметниците, които са единствените извори за плочите и повечето от информацията свидетелства за историята на града и културата на хората, живели някога по тези земи. Някои от надписите свидетелстват за вярванията на местните хора в Диана, считана за богиня и покровителка на града, на Аполон и на още много други божества. Някои плочи свидетелстват за римски императори, властвали някога; за управляващи на Долна Мизия и региона, както и за доспехите и делата на различни военно - служещи и дори обикновени хора.

Паметниците са обявени за културно исторически ценности и в периода от откриването им по тях са водени различни научни експедиции, с цел изясняване на произхода и информацията написана върху тях.

Контакти:

Тел. +359 (0) 96 305589

Web site: www.montana-museum.weebly.com

E-mail: pr@museum-montana.tk

Работно време: 08:00 – 12:00; 13:00 – 17:00 от понеделник до събота