Регионална библиотека “Гео Милев”, Монтана

Историята на библиотеката започва още в далечната 1883г., когато в Голяма Кутловица е основано читалище, което през 1894 г. се възстановява, като му се дава името "Разум" . С него се слага началото и на библиотеката, която е първата му рожба. През тази година се купуват и първите книги и списания. Днес регионална библиотека "Гео Милев" - Монтана е най-големият библиотечно-библиографски и информационен център в Област Монтана. Осъществява информационна, културна и координационна дейност. Основната функция на библиотеката е да събира, организира и предоставя за ползване библиотечно-библиографска информация. Осъществява краеведската дейност, поддържането, съхраняването и предоставянето за ползване архива на местната книжнина, и печат. Извършва издателска и културна дейност. Поддържа редица международни контакти с други библиотеки и институции. Регионална библиотека "Гео Милев" е носител на орден "Кирил и Методий"- I степен, Почетен знак на Община Монтана, Златна значка на ОНС - Михайловград, Почетна значка на Община Монтана, Почетен знак на Русенският университет, паметен знак "60 години Русенски университет". Библиотеката разполага с над 235 000 библиотечни документи. В библиотеката действат Европейски информационен център, Обществен информационен център, Методично–информационен център на Гьоте институт, Американски информационен кът. Библиотека „Гео Милев” в Монтана разполага със следните отдели:

• Детски отдел, в който се издават читателски карти на читатели до 14 години. Обслужва с книги, справочни издания, периодика, графични издания и аудио носители на информация. Обособени са две звена: заемна и читалня. Съставя препоръчителни библиографски списъци в помощ на учебната дейност. Организира културни прояви за деца;

• Заемна за възрастни;

• Читални, в които читателите ползват материалите на място и не могат да заемат за дома библиотечните документи, които се намират в тези отдели. Има следните видове читални: "Хуманитарни науки", където читателите могат да ползват библиотечни документи от областта на култура, философия, и литературознание, педагогика и т.н. Читалнята разполага с богат справочен фонд от енциклопедии и речници.; "Точни и приложни науки", където са представени бибилиотечните документи от областта на химия, физика, екология, биология, медицина и техника; Чуждоезикова читалня, където са представени библиотечни документи на чужди езици. Читалнята е изградена с помощта на фондация „Отворено общество“.

• Отдел „Периодика”. Тук се ползва пресата за деня, както и стари годишнини на вестници, списания и периодични сборници.

• Краеведски отдел „Анастас Стоянов”. В този отдел се събират и съхраняват библиотечни единици, съдържащи информация от и за региона. Фондът включва книги, периодични и библиографски издания, свързани с края. Отделът е център за Драматичен театър „Драгомир Асенов“, Монтана краеведска дейност в региона. Поддържа база данни "Краеведска картотека". Издава текущи и ретроспективни библиографии с краеведски характер.

• Отдел „Справочно – библиографско и информационно обслужване. Фондът е от справочни издания от общи и специализиран характер - енциклопедии, справочници, указатели, фирмени каталози и пътеводители. Освен това тук е предоставена и библиографска сбирка от текущи и ретроспективни национални библиографски указатели, библиографски издания на други библиотеки и институции. Извършва справочно-библиографска и информационна дейност: устни и писмени тематични библиографски спранки. Съставя и издава библиографски указатели, писмени адрестни фирмани справки и справки с полезно съдържание

• Отдел „Автоматизация” организира базата данни на библиотеката. Извършва всякакви вид справки чрез глобаланата мрежа Интернет. Европейският информационен център разполага с множество издания на и за Европейския съюз и Съвета на Европа.

Контакти:

Адрес: Монтана 3400, пл. „Жеравица”ц№ 1

Тел: +359 (0) 96 300 407, +359 (0) 300 417, 300 427

E-mail: montanalib@gmail.com

Web site: www.montanalib.com