Гора Чурумела

Гора Чурумела − горски резерват, разположен в община Пояна Маре. Образуван е от стара акациева гора. Гората е ценна заради съдържанието на дървения материал и размерите на дърветата, уникални в Европа. Горският резерват се намира от дясната страна на Републиканския път Калафат − Бекет − Черна вода, на около 5 км от село Пояна Маре. Акациевата гора, формираща резервата, е на повече от 90 години и обхваща площ от 8 хектара.