Резерват на дивите божури

Резерватът на дивите божури от Пленица е единствен в Румъния. Районът на Долж е наситен с много гори като тези на край Кошовен (място за лов на сърни и фазани на 10 км от Крайова по републикански път 6), Радован (на 30 км от Крайова) или край Бранище (дръжкоцветен дъб).