Драматичен театър „Драгомир Асенов“, Монтана

Драматичен театър Монтана е създаден през 1962 г. Първите запазени данни за представяне на театрални спектакли в село Голяма Кутловица датират от края на 19 и началото на 20 век. В тези първи непрофесионални опити на сцената като актьори се изявяват учители и обикновени чиновници. За първи път за организиран професионален театър в Михайловград се заговаря през лятото на 1962 г. По решение на тогавашния Окръжен комитет на БКП в града е поканен Иван Атанасов със задачата да организира творчески и технически състав за създаване на драматичен театър и така всъщност се поставя началото на Михайловградският народен театър. Първата пиеса представена от новосъздадения театър е “Всяка есенна вечер” от Иван Пейчев, постановка Васил Луканов, сценография Михаил Михайлов. Последователно статута на театъра се сменя от общински на държавен и отново общински до 1969 г. Михайловградският драматичен театър наред с други провинциални театри става държавен. От 1982 г. театърът носи името на драматурга роден в Монтана Драгомир Асенов (Жак Нисим Меламед). През годините в театъра са работили редица знакови имена допринесли за неговото развитие. Сред най значимите заглавия в историята на театъра са: “Когато гръм удари” от П. К. Яворов (1974 и 2001), “Вражалец” от Ст. Л. Костов (1972 и 1994), “Януари” (1982) и “Суматоха” (1996) от Йордан Радичков, “Бащата” от Август Стриндберг (1995), “Железният светилник” по Димитър Талев (1971 и 1996), “Снаха” от Георги Караславов (1987), “Иван Шишман” от Камен Зидаров (1980) и много други съвременни и класически заглавия от български и чуждестранни автори. Театърът гастролира в почти всички селища от региона и в редица български градове. Осъществява сътрудничество с театрите в Западните покрайнини - Република Сърбия (Пирот, Ниш), музикално-драматичния театър в град Житомир - Република Украйна, театъра в град Банска Бистрица – Република Словакия.

В момента театъра реализира минимум по четири премиерни заглавия на сезон и представя годишно 40 50 представления на собствена продукция, съвместни продукции с други театри, гастроли на трупи от други градове, концерти и др.

 

Контакти:

Адрес: Монтана 3400, пл. „Жеравица” № 1

Тел: +359 (0) 96 300 918

E-mail: montana@mail.bg

Web site: www.dtmontana.hit.bg