Паркът Николае Романеску, Крайова

Паркът Николае Ромаенску е третият по големина градски парк в Европа. По-известен е като парк Бибеску, тъй като в миналото в центъра му се е намирала къщата на известна крайовска фамилия – Бибеску. В парка се намира и една от най-старите зоологичерски градини в страната (създадена през 1906 г.). Има езера с два острова, река, мостчета, водни каскади.

След Първата световна война, строителството в града продължава като се набляга на националните елементи в изкуството. В този период в гр. Крайова е построена и така наречената „Бяла къща” /Casa Albă/, в близост до една от алеите на English Park, - реализиран в стил на Лондонски площад от архитекта Константин Йощу. Всичките тези сгради се намират в близко съседство на улица Александру Йоан Куза.