Калето в Берковица

Калето в Берковица е паметник на културата с историческо значение. Археолозите в България започват разкопките на това място през 1961 г. Благодарение на тяхната работа са разкрити външна и вътрешна крепостна стена от късната античност с отделни помещения между тях. Във външната крепостна стена има и две базилики. В югоизточния склон на Калето в Берковица са разкрити следи от намиращо се тук тракийско селище. След него през римската епоха тук има живот, свързан с рударството и с обработката на злато. Дейностите по укрепяване на Калето и съответно преизграждането му от селище във фортификационно съоръжение става през IV-V век. Археолозите откриват тук още и колони, капители, керамика, тухли, оръдия на труда, оръжия, монети. Всичко това разбира се е подредено в музейна експозиция.