Архитектурни сгради, Крайова

Къща на семейство Вълимъреску

Адрес: гр. Крайова, Каля Унири № 10

Къщата е принадлежала на магистрат Константин Вълимъреску и е построена през 1892 г., съгласно архитектурния проект на френски архитект Алберт Галерон, който е проектирал и Двореца Athenaeum в Букурещ. Собственикът на сградата е бил председател на Касационния съд Долж. По време на комунистическия режим, в сградата се е помещавал музея на изкуствата. След 1989 г., къщата е реституирана и става собственост на италианската фирма Knitwear, която я реставрира и отдава под наем на банка Уникредит.

Къща на семейство Романску

Адрес: Крайова, ул. „Унирии” № 79

Сградата датира от 1833 г., когато е изградена основната част. През следващите десетилетия къщата е достроена, а през 1903 г. изцяло променена. В къщата са открити няколко стила от живописта – румънски и френски неокласицизъм, късен барок. Това е къщата в която са отсядали Лучия и Николае Романску, по време на предприетите от тях пътувания в Европа. И до днес в къщата се съхраняват най-удобните и елегантни мебели изработени и доставени от Виена. Къщата е отоплявана от камини специално изработени в синхрон с общото обзавеждане на стаите.

Къща на семейство Ворворяну

Адрес: Крайова, ул. „Фраци Бузешти” № 10

В къщата на семейство Ворворяну, днес се помещава митрополията на Олтения. Сградата е проект на архитект Д. Маимаролу. Сградата е проектирана в стила на късния френски ренесанс, характеризираща се с мансардни покриви, богато украсен интериор и множество орнаменти.

Дом на семейство Глоговеану

Адрес: Крайова, ул. „Брестеи” № 18

Годината на изграждането на къщата не се знае с точност, но съществуват данни че през 1783 г. сградата е функционирала. Специфичното за нея, е че е построена в правоъгълна форма със съответните специфични традиционни елементи и скромна архитектура. Принадлежала е на болярите Глоговени. В тази къща известно време е живял и Тудор Владимиреску – човека, който е отговарял за търговията на болярите. Сградата е била реставрирана през 1801 и 1840 г. В периода 1913 -1949 г., тук се е помещавала общинската администрация на гр. Крайова, а към момента там се намира седалището на Окръжен съд – Долж.