Музей на изкуството и етнографията, Калафат, окр. Долж

Музеят на изкуствата и етнографията Калафат се помещава във впечатляващия Дворец Маринку. Сградата е построена през 1906-1908г., по проект на архитект Константин Рогалски в стил френски нео барок, с изключителни декоративни елементи от травертин и мрамор, мраморни колони и стени – изрисувани художествено. Сградата заемаща площ от 8. 333 кв. м., е била реализирана от италианския конструктор Адотти. Сградата е била собственост на земевладелеца Йоница Маринку. От 1927 г. насам е

предлагала подслон на редица административни и образователни институции. Последните ремонтни и реставрационни дейности са били извършени през 2003 г.

В музея са изложени обекти от съвременното румънско изкуство – живопис, графика, творби на художници от окр. Долж, платна на Николае Григореску, Хенри Катарджи, Теодор Палади, скулптури на Йон Иримеску, Нику Еня, Джеордже Деметреску Миря. Музея разполага и с колекция от национални носии и облекла, килими, пътеки и др. предмети от бита.

В сградата се помещава и „Зала на румъно - българското приятелство”.

Контакти:

Адрес: Калафат, ул. „22 Декември” № 6

Тел: +40 251 232521, факс: +40 251 230883