География и релеф

Област Монтана заема централната част на Северозападна България с обща площ от 3 635 кв. км, което е 3,2 % от територията на Република България. Област Монтана граничи на север с Румъния, на запад със Сърбия. Монтана обхваща централната част на Северозападна България. Съседни области са Видин (северозапад), Враца (изток) и София (югозапад). На север граничи с р. Дунав и Румъния а на югозапад с република Сърбия. Територията на общината обхваща части от Дунавската хълмиста равнина и Предбалкана.

Релефът на област Монтана е много разнообразен. Северната част на областта е разположена в Дунавската равнина, а в южна посока релефът постепенно преминава в планински, като обхваща части от Предбалкана. Южните части на областта включват територията на най-масивния дял на Западна Стара планина с най-висок връх Ком 2 016 м. Тук се намира и Петроханската седловина, през която минава най-краткият път от Северозападна към Югозападна България. Склоновете на Стара планина са обрасли с широколистни и иглолистни гори.