Население и Административно деление

Областта включва 11 общини /Монтана, Берковица, Бойчиновци, Брусарци, Вълчедръм, Вършец, Георги Дамяново, Лом, Медковец, Чипровци и Якимово/. Населението на областта надхвърля 148 098 жители, или около 2% от населението на страната и около 10% от населението на Северозападен район за планиране. Населените места в района са 130, като 8 от тях са градове. Градското население е 61% при 70% за страната. Град Монтана /46 хил. жители/ е главен административен, икономически, културен и туристически център. Други по- големи градове са Лом, Берковица и Вършец.