Транспорт

Областта има гранично - с Румъния и Сърбия, и кръстопътно транспортно - географско положение – пресича се от европейски транспортни коридори № 4 (Видин- София-Кулата) и 7 (река Дунав). Област Монтана има сравнително добре развита пътна мрежа. Гъстотата й е 0,292 км/кв.км при средна за страната 0,336 км/кв.км. С голямо значение за икономическото развитие на областта са международният път Е-79 Еврокоридор №4) - път от РПМ І-1 Видин – Монтана – Враца - София, който пресича областта и свързва Западна и Централна Европа с Гърция. С голяма важност е и второкласен път II- 81 Лом –Монтана – Берковица - София през прохода Петрохан, който свързва ломското пристанище с международния път Е-79.

Водният транспорт в областта е представен от пристанище Лом и местни пристани. Пристанище Лом е елемент от Общоевропейския транспортен коридор № VІІ – р. Дунав и е второто по големина дунавско пристанище в България.