География и релеф

Област Видин е разположена в северозападната част на България и обхваща площ от 3022 кв. км, което представлява 2.7% от територията на страната. На север областта граничи с Република Румъния, на запад - с Република Сърбия, на юг – със Стара планина, а на изток – с област Монтана. Реките Тимок и Дунав са естествената граница с Република Сърбия и Република Румъния. В областта се намират няколко контролно-пропускателни пункта: ГКПП “Връшка чука”, ГКПП "Брегово” – със Сърбия; ГКПП "Фериботи пътнически", ГКПП "Фериботи катамарани", Дунав мост 2 – Видин – Калафат и пристанище Видин – с Румъния и държавите от Дунавския басейн.

Релефът на областта е разнообразен, като от североизток на югозапад са разположени Дунавската равнина, Предбалканът и Стара планина.