Транспорт

През Областта преминават два европейски транспортни коридора: № 4 – Германия, Австрия, Чехия, Словакия, Унгария, Румъния /Калафат/, България /Видин/, Беломорието /Гърция, Турция/ и № 7 – по река Дунав. Мостът „Нова Европа“, също известен и като Дунав мост 2, е пътен и железопътен мост над река Дунав, който свързва градовете Видин в България и Калафат в Румъния. С изграждането на моста транспортната мрежа на България съществено се отваря и се интегрира по-тясно в европейските транспортни мрежи. Проектът е реализиран като част от Паневропейския транспортен коридор 4 и има ключово значение за цялата югоизточна транспортна ос на Европа и на трансевропейската транспортна мрежа с възможностите за комбиниран транспорт и за прехвърляне на определени обеми трафик от шосе на железница.

Мостът е с дължина 1971 метра, като включва по две пътни ленти във всяка посока, единична електрифицирана железопътна линия и велосипедна алея. Работите по инфраструктурата включват изграждане на нова товарна железопътна гара и 7 километра нова железопътна линия, реконструкция на съществуващата пътническа гара и строителство на четири пътни възела на две нива.

Пътна мрежа – с вътрешно и външно регионално значение е шосейната пътна мрежа, като по-важен път е Видин-Монтана-Враца-Ботевград-София, който е част от международен път Е 79. Общата дължина на пътната мрежа в oбщина Видин е 218,3 км., в т.ч. по класове: І- ви клас–30,5 км, ІІ-ри клас–33 км, ІІІ-ти клас–60 км и ІV-ти клас–94,8 км. Голямо значение за област Видин има железопътния транспорт. Област Видин е свързана с националната ж.п. мрежа посредством 87 км ж.п. линия, част от VII главна ж.п.линия София - Видин., която от 1988г. е изцяло електрифицирана. В участъка от ж.п. линията Видин – София, преминаващ през територията на Област Видин, има 13 железопътни гари, спирки и разделни постове.

Пристанища - Пристанище Видин-Север се намира до Ферибота и Свободната безмитна зона, разстояние от град Видин – 2,5 км. Товарно пристанище – Юг, южна промишлена зона на град Видин, с RO-RO и RO-LA терминали. Дунав мост 2 - Дунав Мост Видин-Калафат с ключово значение не само за бъдещото развитие на Пан-европейски транспортен коридор ІV, но и за цялата Югоизточна транспортна ос на Европа и на Транс- европейската транспортна мрежа с възможностите, които се откриват за комбиниран транспорт и за прехвърляне на определени обеми трафик от шосе на железница. На територията на града се пресичат два паневропейски транспортни коридора - № 4 (през Крайова за София, Петрич и Солун) и № 7 (самата р.Дунав), което дава възможност на пристанището да се превърне в интерлогистичен център за стоки и товари, превозвани в четирите посоки на света. Пристанище Видин е първото голямо пристанище по течението на Дунав за българския участък на реката, както и първото дунавско пристанище, което е придобило публичен статут по силата на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България.

Пристанището разполага със сравнително добре развита инфраструктура - железопътни, автомобилни и водни връзки. Oбособена е Свободна безмитна зона, значителнен трафик се осъществява и от международния автомобилен транспорт.