Кръстевата къща, Берковица

Кръстевата къща е архитектурно-строителен паметник на културата. Строена е в средата на XIXв., с типична възрожденска архитектура с еркерно излизане на втория етаж от 50 изток - тип софа. На южната страна е оформен чардак. През 1986 г. е преизградена изцяло, като е запазен архитектурния стил. Функционира като клуб - ресторант.