Речен транспорт

Речен транспорт

Пристанище Лом е второто по големина дунавско пристанище в България. Пристанището е елемент от Общоевропейския транспортен коридор № VІІ. Чрез канала Рейн-Майн-Дунав всички водни маршрути от Северно море достигат до Лом.

www.portlom.bg

Контати:

Пристанищен комплекс

Лом 3600, ул. Пристанищна № 21

Тел: +359 971 60 300, Факс: +359 971 60 301

E‐mail: office@portlom.bg

www.portlom.bg