Климат и води

Климатът във видинска област е умерено-континентален със сравнително студена зима и горещо лято. Средногодишната температура е11,2°С. Най-топъл е месец юли със средна температура 23.1°С, а най-студен месец януари с1,7°С. Валежите са сравнително добре разпределени по сезони, като в ниската част наобластта са около 550-600 мм/м2, а в по-високите райони достигат до 750 мм/м2.

Областта не разполага със значителни водни ресурси – през нея протичат реките Арчар, Тополовец и др., но те са малки и нямат стопанско значение. Минерални води има в с. Сланотрън, но не са разработени.