Транспорт

Преминаването от окръг Долж към съседните области в България може да се осъществи през двете основни пристанища, в градовете Калафат и Бекет; както и по Дунав мост 2 или мост „Нова Европа“, който е част от проекта за Паневропейския транспортен коридор 4 и има ключово значение за цялата югоизточна транспортна ос на Европа и на трансевропейската транспортна мрежа с възможностите за комбиниран транспорт и за прехвърляне на определени обеми трафик от шосе на железница.