Климат и води

Климатът е умерено континентален, с по-високи температури и слаби превалявания. Благодарение на югозападното му разположение и естествената защита на хълмовете му от северната част, летата са топли, а зимите са с умерени температури.

Хидрографската мрежа на окръга е представена от река Дунав, течаща между селата Четате и Дъбулени, река Жиу, която пресича окръга от Филияш до Завал, езера и канали (Бистрец, Фънтъна Банулуи, Маглавит, Чуперчени и др.)