Население и административно деление

От административна гледна точка, окръг Долж е формиран от 3 общини, Крайова – окръжен център, Калафат и Бъилещи, 4 града, (Сегарчеа, Филияш, Бекет и Дъбулени), 104 кметства и 380 села. Първите 10 населени места от окръг Долж, по брой население, представляват около 58% от общия брой на населението на окръга (юли 2009 г.). Само в община Крайова са съсредоточени 42% от населението на окръга, който е и шестия по брой население град в Румъния.